การแข่งขันรอบชิงที่ปรึกษางานบริการนวออโต้เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศการแข่งขันทักษะฝีมืองานบริการ Suzuki Service Skills Competition 2018

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันทักษะฝีมืองานบริการ Suzuki Service Skills Competition 2018 ประเภท “ที่ปรึกษางานบริการ” และประเภท “ช่างเทคนิค” ซึ่งได้มีการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบมาทั้งสิ้น 19 คน แบ่งเป็นที่ปรึกษางานบริการ 9 คน และช่างเทคนิค 10 คน จากการสอบคัดเลือกทั่วประเทศ


 โดยผลการแข่งขันประเภท “ที่ปรึกษางานบริการ” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สรรพศม จิตต์เจริญธรรม (บริษัท คลัง โอโตโมบิลส์ จำกัด) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นริศรา พิศนอก (บริษัท คลัง โอโตโมบิลส์ จำกัด) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เอกภพ พูลสวัสดิ์ (บริษัท คลัง โอโตโมบิลส์ จำกัด)

สำหรับผลการแข่งขันประเภท “ช่างเทคนิค” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อัครพงษ์ มั่นคง (บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ไพรัช อรไทวรรณ (บริษัท คลัง โอโตโมบิลส์ จำกัด) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พุฒินาท พลอาจทัน (บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด)โดย มร.โยจิ มุโรซากะ ประธานบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เหลือ 13 คน ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลปลอบใจมูลค่า 3,000 บาท รวมไปถึงบริษัท บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่องคาสตรอล ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 19 คนด้วย