การแข่งขันทักษะฝีมือช่าง Suzuki Service Skill Competition 2017

ฝ่ายบริการ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง Suzuki Service Skill Competition 2017 ณ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด-อ่อนนุช กรุงเทพฯ เพื่อค้นหาสุดยอดช่างซูซูกิตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันระดับเอเชียที่ประเทศอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยคัดเลือกช่างจากศูนย์บริการมาตรฐานซูซูกิทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน จากผู้ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 110 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเข้ามาแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

สรุปผลการแข่งขันรอบสุดท้าย ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณวุฒิชัย อำพันธ์ จากศูนย์บริการซูซูกิ บริษัท กิจตรง ออโตโมบิลส์ จำกัด รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คุณมานพ ถ้ำโพธิ์ จากศูนย์บริการซูซูกิ บริษัท วัฒนาออโตโมบิลส์ จำกัด และรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่ คุณไพรัช อรไทวรรณ จากศูนย์บริการซูซูกิ บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด (สาขาบายพาส)